Etter diverse hårreisende vedtak om organisatoriske reverseringer dukker det med ujevne mellomrom opp leserinnlegg om hvor fantastisk verden blir med «Nye Østfold». Både under valgkampen og etterpå har jeg forgjeves ventet på konkrete svar om hva som skal bli så fantastisk. Og nytt. Bortsett fra nye veiskilt som er prikk like de man kastet på søpla da Viken oppstod. Muligens er ikke Viken perfekt, men:

  1. Hva blir den store forskjellen på gamle og nye Østfold? Helt konkret? Bortsett fra masse følelser fra dem som tror de ikke bor i Østfold nå. Jeg har bodd i Østfold hele tiden, selv om fylket for tiden heter Viken.
  2. Hvilken av alle disse fantastiske endringene ville det være umulig å gjennomføre selv om man fortsatt het Viken? Og med det kunne spart noen hundre millioner kroner.
  3. Og – har de styrende røde både regionalt og på riksplan funnet ut av hvem som dekker regningen? Bortsett fra det selvsagte svaret som alltid er «oss vanlige folk – skattebetalerne». Det er jo en «pussighet» at Ålesund kommune nå ber om å få reversert reverseringen – siden FInansministerens papirpenger visstnok ikke kommer likevel.

Stat og fylke – og en del kommuner? – må renne over av penger. Det aller viktigste er tydeligvis nå å gå baklengs inn i fremtiden. Bagateller som ny kanalbro i Moss, bedre busstilbud og en øket utbygging av jernbanen – eller bedre oomsorgstjenester - spiller tydeligvis ikke så stor rolle. «Tilbake til fremtiden» - eller «Frem mot fortiden»? Som en viss tegneseriefigur ynder å uttale: «Jeg gremmes».