På vegne av 1006 (ett-tusen-og-seks) mossinger som nylig skrev under oppropet om å utrede dobbeltsporet gjennom Moss på nytt.

I din kronikk i Moss Avis og Moss Dagblad 25. mars forsøker du å berolige alle innbyggerne i Moss ved å fortelle at byen vil bli et sikrere sted når Bane NOR en gang i framtiden har bygget ferdig dobbeltspor og ny jernbanestasjon. Du får det faktisk til å høres ut som selskapet ditt er byens frelser, som har satt i gang et prosjekt hvis hovedformål er å stabilisere området Kransen/Fjordveien og redde oss fra kvikkleirefaren. Samtidig sier du at det er helt ok å være mot jernbaneutbygging og stille kritiske spørsmål. Men nåde dem som bruker risikoen for kvikkleireras som argument for å endre planene. De er konspiratoriske mørkemenn som ufint spiller på folks frykt.

Kjære prosjektdirektør. Vi synes det er helt ok at du deltar i den offentlige debatt. Vi synes imidlertid like lite om at du bruker spalteplass på å sverte folks oppriktige engasjement og at du totalt fjerner deg fra den reelle problemstillingen og later som den ikke eksisterer. For Bane NOR skal ikke bare bygge støttemurer i Fjordveien og ellers skrape litt i jorden. Dere skal bygge en kulvert som er fire hundre meter lang, førti meter bred og tretti meter dyp tvers gjennom kvikkleireområdet, rett på nedsiden av et stor boligområde kvikkleirebeltet strekker seg under. Kvikkleireras skapes i hovedsak av menneskelige inngrep. Dersom du mener at dette enorme inngrepet ikke gir økt risiko må du nesten forklare hvilket belegg du har for å hevde det motsatte.

Hvorfor tviholde på en omvei nedenom havneområdet?

Dine anklager om konspirasjon stanser ikke ved kvikkleiren. Du slår også fast at noen forsøker å mistenkeliggjøre Bane Nor, og de folkevalgte i Moss, ved å påstå at motivasjonen for å bygge jernbane gjennom Moss er eiendomsutvikling. Da har du kanskje ikke fått med deg at folk flest er for utbygging av jernbane og at det ingen som betviler mandatet dere har fått om utvikle Intercity gjennom Østfold. At det kan stilles spørsmål om den valgte traseen og hvorfor man har tviholdt på denne, er motivert av eiendomsutvikling, er en annen sak. Kan du forklare oss hva som er konspiratorisk ved å påpeke at det ble inngått en avtale mellom Rom Eiendom og Moss Kommune om utvikling av sjøsiden basert på at jernbanestasjonen skulle ligge nettopp i Værlebukta? Hva er konspiratorisk ved å referere til Høyrepolitikeren Per Gunnar Brandstorp som i kommunestyremøte utbasunerte at Moss Kommune skulle tjene ekstremt godt på prosjekt Sjøsiden? Mener du også at det er konspiratorisk å påpeke at det i anbudspapirene for utbyggingen er spesifisert at kulverten over Kransen skal dimensjoneres for syv etasjers høyblokker?

Hvem bør gå i seg selv?

Kjære prosjektdirektør. Kunne det ikke være en ide for Bane Nor å gå litt i seg selv, og reflektere over hvorfor dere møter så sterk motstand overalt. Hvorfor innbyggerne i f.eks Hamar og Sandnes, akkurat som i Moss, anklager dere for å drive med rå eiendomsutvikling og samtidig vil rasere byene. Hvorfor folk på Halmstad er fortvilet for at dere vil ødelegge et bomiljø med togparkering. Hvorfor de som bor i den vernede lille enklaven på Vålerenga nekter å slippe takstmenn innenfor døra. Driver de med konspirasjonsteorier alle sammen?

På militærspråk er det noe som heter fakta på bakken, som vel kan beskrives som det motsatte av konspirasjonsteorier. Det finnes vel neppe noe bedre bilde av fakta på bakken enn byggeplassen i Kransen akkurat nå. Midt inne i et gigantisk utbyggingsprosjekt stopper en helt avgjørende del av det plutselig opp. Men bak de grønne gjerdene tikker taksameteret ufortrødent videre, mens firmaet som eier siloer og spesialmaskiner og injiseringsutstyr kan se fram til et gullår.

Norgeshistoriens største overskridelser

Du skriver at dere helst skulle sett at de dårligere grunnforholdene var avdekket tidligere. Det tror vi på. Med den famøse totalentreprisen dere inngikk på alt for tynt grunnlag har dere havnet i en helt håpløs kontraktssituasjon som kommer til å bidra til at dette blir det landbaserte prosjektet i Norgeshistorien med størst overskridelser. Finansdepartementet og riksrevisjonen er helt sikkert også enig i at dere burde gjort grundigere forundersøkelser. Hvis den reelle prislappene hadde blitt presentert sammen med utbyggingsplanen tilbake i 2016 ville denne jernbanetraseen aldri blitt valgt.

Kjære prosjektdirektør. Burde ikke selskapet Bane NOR, i en slik situasjon, der dere står i fare for fullstendig å tape ansikt, brukt tiden på å vurdere muligheter for hvordan dere skal komme ut av denne knipen, i stedet for å fremme spekulasjoner om konspirasjoner? Vi er overbevist om at dere kan unnslippe den sikkerhetsmessige og økonomiske hengemyra ved å se på et annet trasevalg og ber dere vurdere dette grundig.

John Bilek

Bedre Byutvikling Moss