Høyres Ingjerd Schou har stilt en rekke spørsmål til undertegnede vedr. Viken fylkeskommunes fremtid. Det er bra at Schou, få uker før valget, gjør det så klinkende klart at hun, i motsetning til de aller fleste innbyggerne i Østfold, ønsker å opprettholde gigantiske Viken og bidra til mindre nærhet til tjenester og ytterligere sentralisering. Det er klar melding til velgerne. Mitt sterkest råd til østfoldingene er å stemme på Senterpartiet. Vi skal legge ned Viken og jobbe for få Østfold tilbake i bedre stand enn noen gang.

Det Schou derimot ikke skriver i sitt innlegg er nemlig at Høyre svar er å gi mer makt til staten og lage enda flere større kommuner gjennom tvangssammenslåinger. Senterpartiet derimot går til valg på å stoppe den massive sentraliseringen Høyre og Frp har tvunget på oss gjennom åtte år. Innbyggerne på små og store steder skal oppleve at de har gode og trygge tjenester der de bor, og at de kan utvikle sine regioner og nærområder med kjærlighet og engasjement. Små og store lokalsamfunn stimuleres ikke av Høyres ensidige tro på lønnsomhet og effektivisering. Det er lurt å ha med både hjertet og hodet også.

Vi østfoldinger lar oss begeistre av å skape vekst og utvikling i fellesskap. Vi er stolte av fylket vårt. Jeg er sikker på at stoltheten vil drive oss fremover når nye Østfold gjenoppstår. Jeg gleder meg til å starte arbeidet så raskt som mulig etter valget når fylket Schou var fødselshjelper for, Viken, oppløses!

Schou er også bekymret for hvordan vi rent praktisk skal få tilbake fylkene som ble tvangsnedlagt av Høyre. Det kan Schou ta med knusende ro. Et nytt flertall på Stortinget står klare til å stoppe sentraliseringen. Dette viktige arbeidet vil starte umiddelbart.

God sommer – enten du tilbringer den i vår herlige skjærgård, i åpne landskap i de indre bygdene eller rett og slett nyter den på verandaen i våre flotte byer!