Vår datter fikk innvilget BPA i Rygge Kommune med virkning fra den 01. januar 2012, altså før BPA ble rettighetsfestet. Hun bodde på Rothjordet i Larkollen sammen med åtte andre beboere, og det var cirka 25 kommunalt ansatte på huset. Hun flyttet dit i april 2007 og fikk fem år med mange svært dårlige opplevelser, noe jeg som far og verge påpekte gang på gang ved våre tverrfaglige møter. Selv med to møter sammen med kommunalsjef ble ingenting endret!

Vi ga kommunen et ultimatum, enten aksept for BPA eller så flytter vår datter hjem, begge deler ville blitt en falitterklæring for kommunen.

Da jeg kunne dokumentere flere negative hendelser valgte Rygge å tildele BPA til oss, fra da av ble alt endret til det bedre! Rygge kommune administrerte ordningen som arbeidsgiver før Prima Omsorg tok over arbeidsgiveransvaret. Kommunen var dessverre fraværende og jeg som arbeidsleder styrte alt unntatt lønn. Jeg opplevde videre at kommunen aldri ga tilbud om kursing av assistentene og stilte aldri driftsmidler til rådighet. Derfor noen tanker omkring saken:

  • Om Moss Kommune tar over blir det vår fjerde arbeidsgiver på åtte år, dette er uheldig!
  • Prima var veldig dyktige og avholdt flere kurs for de ansatte. En svært tett og god dialog med ledere gjorde positivt inntrykk på oss.
  • Aberia ble valgt da Moss hadde gitt oss flere muligheter, de driver profesjonelt og vi er særdeles godt fornøyd med oppfølging og dialog.

Videre har jeg noen spørsmål:

  • Er den kommunale lønnen bedre? Høyere lønn gir neppe innsparing!
  • Settes 5% av lønnsmidlene av til dekning av drift? Dette gjør Aberia og Prima.
  • Arbeidsleder er utstyrt med kredittkort under drift, hva gjør kommunen? Tidligere måtte vi legge ut fra privat økonomi og det var ikke bra!
  • At det skal spares penger har vi forståelse for, men kan kommunen garantere oss like bra, eller bedre oppfølging enn det vi opplever fra Aberia?

Konklusjonen min er at vi er svært skeptiske til kommunal drift. Derfor er dette byttet ikke ønskelig fra vår side.

Les også

Et klart nei til velferdsprofitørene

Les også

Sier kommunen nei til likestilte innbyggere?

Les også

Katastrofalt for utsatte familier i Moss kommune