Sviende mange millioner kroners nederlag for Lloyd i ankesaken mot Bane NOR

– Eiendommen med Nyquistgården er verdt minst dobbelt så mye som de 13 millioner kronene jeg nå er tilkjent. Staten raner meg! Jeg har anket dommen til Høyesterett, men føler at jeg stanger hodet i veggen.