Gå til sidens hovedinnhold

SVs hjertesaker for Østfold

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Avstanden til makta øker. Derfor har Østfold SV spurt folk og organisasjoner direkte om hva vi bør kjempe for, for å gi vanlige folk mer innflytelse over politikken. Etter over 100 forslag er dette resultatet.

Mange stortingskandidater lager lister med sine løfter til velgerne i fylkene sine. Hvilke saker som er viktig i fylket som kandidatene lover å kjempe for på Stortinget. SV mener at folk skal få mer direkte innflytelse over politikken. Et mer deltakende demokrati. Derfor har vi i Østfold SV latt folk og organisasjoner i fylket vårt ha et ord med i laget om hva vi skal kjempe for på Stortinget etter valget.

Jeg har fremmet grunnlovsforslag om at folk skal kunne foreslå saker til Stortinget med nok underskrifter. Derfor ville vi gjøre det i praksis også. Innbyggerne i fylket vårt vet best hva som er viktigst for dem. Dette er en del av motgiften når folk opplever at avstanden til makta øker, og at det er vanskelig å påvirke.

Vi har ringt rundt, hatt møter med ulike organisasjoner og oppfordret alle som vil via sosiale medier og lokalaviser til å sende oss innspill. Folk har både kunne stemme på hvilke saker de mener er viktigst, og foreslå sine helt egne saker.

Så - etter å ha fått inn over 100 forslag fra folk og organisasjoner har SVs medlemmer i Østfold pekt ut de ti viktigste sakene for folk i fylket. Vårt Østfoldprogram. Dette er kortversjonen av sakene jeg og Østfold SV særlig lover å kjempe for på Stortinget etter valget 13. september:

1. Ja til Østfold – Opphev Viken. Makta samles hos færre enn før og er lenger unna folk. Vi skal ha folkeavstemning om oppløsning av Viken. Makt, tjenester og statlige arbeidsplasser skal flyttes til Østfold.

2. Bygg Østfold – ikke klasseskiller og sentralisering. Vi ønsker en egen områdesatsing for å minske forskjellene i Østfold ved å øke overføringene til Østfoldkommunene. Vi skal sikre et yrkesfagsløft med rett til lærlingeplass.

3. Faste og hele stillinger– Ikke løsarbeid og sosial dumping. Styrke retten til faste og hele stillinger, en lønn å leve av. Avskaffe bemanningsbransjen.

4. Vanlige folk først – Ikke mer til eliten. Økt skatt for lønnsadelen, bolighaiene og milliard-arvingene, mindre skatt på lavere inntekter. Fattigdom blant barnefamilier og eldre i Østfold skal ned, barnetrygda og minstepensjonene skal opp. Regjeringens usosiale kutt skal bort.

5. Velferd for de mange – ikke profitt for de få. Innføre gratis SFO og tannhelsetjeneste. Stoppe privatisering og ta tilbake velferdstjenester til felleskapet. Vi skal sørge for sosial boligpolitikk og styrke Husbanken.

6. Bedre kollektivtilbud i hele Østfold – ikke mer flytrafikk og motorvei. Prioritere full utbygging av dobbeltspor gjennom hele Østfold, mer penger til bedre busstilbud og trygge bruksveier. Hele Østre linje skal gjenåpnes!

7. Massiv grønn utbygging – Ikke arbeidsløshet. Kutte utslipp, flere jobber og bygge Østfold gjennom store satsinger på grønn teknologi, industri og energi. Et rettferdig grønt skifte som får ned både utslippene og forskjellene.

8. Verne om naturen – ikke privatisere og bygge ned.Den vakre Østfoldkysten skal være for alle, vi skal sikre fri ferdsel og stoppe nedbygging av strandsona. Forsøpling og forurensing må bekjempes. Naturen og kulturlandskapet vårt skal beskyttes mot nedbygging, vi vil verne om fjella-landskapet for framtida.

9. Utvikle fisket og landbruket – ikke legge ned.Bærekraftig bruk av naturressursene som kommer lokalsamfunnene til gode. Styrke økonomien for Østfoldbøndene. Matjorda må vernes mot nedbygging. Gjenopplive Oslofjorden og sikre bærekraftig forvaltning av Skagerak.

10. Fred og solidaritet – ikke økt spenning og oppbygging av murer. Norge skal støtte FNs forbud mot atomvåpen, og si nei til amerikansk militær aktivitet på Rygge.

Det som gjennomsyrer sakene, og det som er viktigst for SV dette valget, er kampen for et rettferdig Østfold og et rettferdig grønt skifte. I møte med økende forskjeller og klimakrise er det akkurat vi trenger.

Kommentarer til denne saken