Sykehusansatt er bekymret for mengden smittevernutstyr: – Er en del ordinære operasjoner

Driften på sykehuset er tilsvarende slik den er midt på sommeren, ifølge sykehusets kommunikasjonssjef.