Jeg velger å skrive dette leserinnlegget fordi jeg mildt sagt er forbanna og trist på hvordan sykehus og sykepleierne kan behandle tidligere rusmisbrukere som blir lagt inn på sykehus. Det at de ikke blir likestilt som "vanlige" folk er rett og slett helt for jævlig. Når en person gang på gang havner på sykehuset med en smertehistorikk, som er helt uutholdelige, og hver eneste gang blir avvist, og sykepleierene mener pasienten lyver på seg smertene for å få "ruset seg" ! Når pasienten bruker varslingen for å kalle til sykepleurtene når smertene igjen blir jærlige så blir h*n avvist med en gang. De kommer inn på rommet og det eneste de gjør er å himle med øynene og si " Det er ikke noe vi kan gjøre, bare pust" for så å bare gå og la pasienten ligge der i uutholdelige smerter. jeg syns det rett og slett er helt horribelt at bare på grunn av at en person har en rushistorikk ikke kan få den hjelpen den vanlige mannen i gata ville fått uten noe nøling. Det bør virkelog bli snakket mer om og lagt mere vekt på hvordan man kan tilrettelegge smertelindring for en tidligere rusmisbruker på samme måte man ville gjort med en uten samme historikk. Takket være den elendige behandlingen på Kalnes sykehus så vegrer vedkommende seg hver eneste gang smertene kommer for å ringe AMK, nettopp pga behandlingen vedkommende for av sykepleierens på kalnes. Jeg mener at hver og en av sykepleierne må gå i seg selv, for mange av dem burde virkelig ikke hatt autorisasjon til å jobbe som helsepersonell. Med fritt sykehusvalg, så ville jeg valgt hvilket som helst annet sykehus enn kalnes!!!

Hilsen en frustrert, provosert og oppgitt pårørende!