Nå kan pasientene på Kalnes bruke tv-ene til mer enn underholdning

Pasienter som ligger på hjerteavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes kan nå bruke tv-en til å lære mer om sykdommen de har.