Vil tilby kombo-stillinger for å få ansatte i heltid