Flere Østfold-pasienter søker erstatning etter sykehusbehandling

ØKNING: Flere pasienter klager til Norsk pasientskadeerstatning etter behandling på sykehus.

ØKNING: Flere pasienter klager til Norsk pasientskadeerstatning etter behandling på sykehus. Foto:

Selv om det er økning i antall erstatningsskader etter behandling på blant annet sykehus, betales det ut mindre penger.

DEL

Flere og flere sender inn saker til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i håp om å få erstatning etter behandling på blant annet sykehus.

Blir man feilbehandlet i den offentlige eller private helsetjenesten, kan du ha rett til erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). I første halvdel av 2019 har NPE totalt behandlet 14 prosent flere saker enn i samme periode i fjor.

Første halvår i 2019 har NPE fattet avgjørelser i 2743 ansvarssaker, mot 2236 saker i samme periode i 2018, en økning på 23 prosent. Videre er 928 erstatningsberegninger avsluttet første halvår, mot 859 i samme periode i fjor, en økning på åtte prosent. Dette er på landsbasis.

– Gode resultater

– Vi jobber målrettet med å behandle flere saker, og jeg er glad for at vi ser gode resultater av effektiviseringsarbeidet vårt, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad, som også peker på at det er viktig at flere får svar fra NPE så raskt som mulig.

– Vi har i alt fattet 14 prosent flere avgjørelser og nesten 150 flere søkere har fått beskjed fra oss om at de har rett til erstatning, sett opp mot første halvår i fjor. Det synes jeg er positivt, sier Jørstad.

Færre utenfor spesialhelsetjenesten

Første halvår i 2018 ble det meldt inn 79 saker etter behandling ved Sykehuset Østfold HF, tilsvarende tall i år var 82.

Når det gjelder erstatningssummer, så har det derimot vært en nedgang i 2019 opp mot 2018.

I 2018 ble det utbetalt 14,2 millioner kroner i erstatning etter behandling ved sykehus i Østfold, mens summen første halvår i år var 12,5 millioner kroner.

Når det gjelder saker utenfor spesialisthelsetjenesten i Østfold (som for eksempel privat helsetjeneste, fastlege, kommunehelsetjenesten, kommunal legevakt) har utviklingen vært motsatt. Første halvår i 2018 ble det meldt inn 52 saker, mens tilsvarende tall for 2019 var 32.

Erstatning som ble utbetalt etter behandling utenfor spesialtjenesten har derimot ikke endret seg stort. Første halvår 2018 ble det utbetalt 9,4 millioner kroner, mens det for samme periode år ble utbetalt 9,2 kroner.


Artikkeltags