Sykehuset på Kalnes er for lite, vil bruke Moss sykehus mer

Sykehuset på Kalnes ble bygget for lite, og det skaper stadig problemer. Mer bruk av Moss sykehus er ett av tiltakene Sykehuset Østfold vil sette i gang for å utvide kapasiteten.