Det er bred politisk enighet om å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle i Moss. Sist ut er Olav Kyrres gate på Jeløya, som nå er stengt for gjennomgående biltrafikk, til glede for gående og syklende. Et bra tiltak som neppe rammer annen trafikk i unødig grad.

Det vi imidlertid registrerer ved noen av disse tiltakene er at det gjøres til dels voldsomme fysiske inngrep – til en ganske høy kostnad. Kanskje urimelig høy i forhold til nytteverdien? Langs en trafikkert hovedvei er det forståelig med et trygt og fysisk skille mellom biler og sykler.

Mange steder er det imidlertid mer snakk om å «vise vei» hvor det er fornuftig å sykle. I rolige villastrøk er at det ofte tilstrekkelig bare med god skilting, eventuelt oppmerking på veibanen. Det trengs ikke alltid tonnevis av granitt og ny asfalt for å få syklister til både å bruke veien og føle seg trygge.

Moss kommune har en anstrengt økonomi, selv om vi heldigvis ikke har havnet i Robek-registeret likevel (kommuner med svært anstrengt økonomi). For å ikke risikere dette er det viktig å bruke penger med fornuft og ikke «være råflott» med tiltakene. Det er nok av områder i kommunen hvor det er store behov og mangel på penger.

Jørn Ramberg

Høyrepolitiker i Moss