Symboler og signalbygg på Verket: – La kokeren stå og få elefantlogoen opp på toppen

BØR FÅ STÅ: Bjørn A. Grønna mener kamyrkokeren bør få bli på Verket, og da med Petersons elefantogo på. Arkivfoto: Jappe Eriksson

BØR FÅ STÅ: Bjørn A. Grønna mener kamyrkokeren bør få bli på Verket, og da med Petersons elefantogo på. Arkivfoto: Jappe Eriksson

Av
DEL

Debatt Erik Mollatt uttaler seg i Moss Avis 25/9 om hvilke symboler som bør bevares på den gamle Peterson-tomta. Han gjør seg til talsmann for flere tidligere Peterson-ansatte som mener at Kamyrkokeren fra 1971 vil være helt malplassert i den nye bydelen, mens den mye eldre logoen med Mosseelefanten bør løftes opp og fram i lyset som et mye sterkere symbol for det som var.

For de mange av oss som vil bevare kokeren, får vi her nok et argument mot riving: Logoen må selvsagt opp på toppen av kokeren! Da vil begge de gjenværende symbolene kunne sees i sammenheng, og byen vil også få et lenge etterspurt signalbygg med navnet Moss i flotte stiliserte og lysende bokstaver.

Alle som besøker byen vil da med en gang kunne se hvor den berømte (og berykta) Mosselukta kom fra. De vil også få et inntrykk av dimensjonene og den relativt avanserte teknologien som lå bak cellulose- og papir-produksjonen.

Om kokeren vil virke malplassert, kommer helt an på øynene som ser – og arkitektenes utforming av omgivelsene. Den kan like gjerne framstå som en flott og stolt og høyreist kontrast til det moderne bymessige i den nye bydelen. Og at kokeren ikke er så gammel, er et ganske historieløst argument mot bevaring: Den representerer en svært viktig periode i industribyen Moss som det snart ikke finnes symboler igjen fra, og den er Mosseluktas arnested!

Det er tidligere anslått at en bevaring vil koste ca 20 millioner kroner. Men det er ikke offentlig kjent hva som ligger i denne summen, og hvor store sikkerhetsmarginene er. Det er heller ikke kjent hva en riving vil koste, og det kan umulig bli billig, så solid og robust som kokeren fortsatt er, ifølge de som har undersøkt den.

I sakspapirene til møtet i Utvalget for plan, bygg og teknisk 1/9, står det: «Anslåtte kostnader til vedlikehold/restaurering er betydelige, men sett i lys av utbyggingspotensialet på området, mener rådmannen at det kan være økonomisk forsvarlig å kreve bevaring.» Og det fremmes følgende forslag: «Kamyr-kokeren reguleres til bevaring i tråd med områdeplanen. Byggegrenser tilpasses dette».

Opp mot dette fremmer så, av alle, AP, ved Tomas Colin Archer, som også er leder for utvalget og dessuten styreleder i Moss by- og industrimuseum: «Kamyrkokeren vurderes ikke regulert til bevaring, men området settes av til prosjektering av et kunstverk/installasjon som skal framheve områdets betydning som industriområde. Dette skal gjøres i samråd med Høeg, kommunen og fylkeskonservator. Byggegrenser tilpasses dette.» Og dette får han flertall for! Bare tre stemmer på rådmannens forslag: SV, Rødt og KrF. De andre partiene mener tilsynelatende at det er deres oppgave å spare penger for det private næringslivet, mot faglige råd fra både rådmann, fylkeskonservator og Riksantikvaren. Alle disse instansene går inn for bevaring, selv om de ikke har hatt noen penger å bidra med fram til nå.

Flertallsvedtaket ligger nå ute til høring, og vi får bare håpe at det møter så sterk motstand at i hvert fall noen av politikerne vil snu ved neste behandling. En riving vil være fatal og endelig, mens en bevaring kan åpne for mange muligheter og kanskje også en inntjening på litt lengre sikt. Dessuten vil et kunstverk/installasjon av litt størrelse og kvalitet heller ikke være kostnadsfritt, og det må også vedlikeholdes.

Nei, la heller kokeren stå og få elefantlogoen opp på toppen snarest mulig!


På vegne av mange, både gamle og unge:

Bjørn A. Grønna, tidligere kokerioperatør og forfatter av «Et arbeidsliv på Cellulosen» (2014)

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken