Ta koronapass i bruk!

Beskytt de uvaksinerte, helsetjenesten og samfunnet.

Ungdom mister verdifull ungdomstid og normal skolegang

Mange næringer lider. Mange blir alvorlig koronasyke. Intensiv avdelinger overbelastes og nødvendige operasjoner utsettes.

Innføring av strenge tiltak styres hovedsakelig av frykten for overbelastning av helsetjenesten og særlig intensivplassene på sykehusene våre. Det forventes at smittebølgen med omikron vil smitte de aller fleste i Norge i løpet av januar og februar. Tiltak er satt inn for å forsinke den bølgen. De aller fleste fullvaksinerte vil ikke bli alvorlig syke mens de uvaksinerte løper en mye større risiko for det. Nødvendige tiltak for å beskytte uvaksinerte voksne mot smitte og alvorlig koronasykdom vil bidra godt til å forebygge økt belastning på intensivavdelingene.

Nå haster det!

Koronapass vil være et viktig middel for å forebygge mye alvorlig sykdom nå.

Kronapass skal

1. redusere smitten for alle.

( dessverre smitter omikron viruset også mange vaksinerte)

2. øke vaksinasjonsgraden

3. beskytte uvaksinerte mot smitte og alvorlig sykdom.

4. beskytte helsetjenesten og spesielt intensivavdelingene

5 gi bedre grunnlag for å åpne opp i samfunnet.

Siden også vaksinerte kan bli smittet av omikron viruset og smitte videre, mener noen det ikke er hensikstmessig å ta koronapass i bruk . Dette har skinnet gjennom i flere uttalelser fra ledende politikere siste uker. Da har disse skeptikerne sett bort i fra de andre viktige effektene av koronapass. ( punktene 2-5)

Vi må ikke se på koronapass som straff for uvaksinerte, men som middel for å beskytte dem mot alvorlig sykdom

Noen synes det er viktigere å skjerme uvaksinerte mot forskjellsbehandling og nevner flere grunner til at folk ikke vil la seg vaksinere.

Hvilken grunn de oppgir for ikke å bli vaksinert er ikke viktig nå.

Nå dreier det seg jo om å beskytte dem best mulig mot smitte og alvorlig sykdom.

Ser vi likevel nøye på grunnene til ikke å la seg vaksinere er det svært få gode grunner.

Vaksinenes fordel med å redusere risikoen for alvorlig koronasykdom og død er mye større enn risikoen for bivirkninger ved de vaksinene som nå anbefales i Norge under pandemien. Informasjon fra forskning er åpen i Norge og ikke skjult som folk med konspirasjonsteorier hevder. Vaksine mostandere mangler ofte riktig kunnskap og baserer sine beslutninger på konspirasjonsteorier, desinformasjon eller overtro.

Interessene til de som prinsipielt er i mot vaksiner uansett grunn må vike for myndighetenes plikt til å sørge for tiltak som beskytter oss mot unødvendig sykdom og død.

De som grunnet språkvansker og kulturforskjeller ikke har fått god nok informasjon må nå raskt få det av kommunene.

Krav om koronapass kan til og med være til nytte for å få dem på bedre tanker.

Debatten om vaksinetvang går nå høyt i mange land, ikke minst etter den uheldige uttalelsen til president Macron i Frankrike som vil lave livet surt for alle vaksinemotstandere. Ordet «tvang» eller uttrykk som « lage livet surt for» er lite lurt å bruke her. Det vil være bedre å si at uvaksinerte nå må beskyttes ekstra godt mot alvorlig sykdom og innleggelse på sykehus.

Hvis voksne uten koronapass holder seg hjemme vil de være best mulig beskyttet under den kommende smitte bølgen som alle i samfunnet raskt vil bli utsatt for.

De bør i alle fall ikke få adgang til severingssteder, steder for underholdning , sporstarenaer og de fleste butikker så lenge denne sterke smittebølgen varer.

Selvfølgelig skal vi alle følge nasjonale pålegg som vedtas etter nøye vurderinger. Jeg har stor tillit til vurderingene som kommer fra Helsedirektøren og Folkehelse instituttet , men lite sans for politiske beslutninger som for mye vil tekkes vaksinemotstandere.