Tar video og stillbilder for å presentere mulig tvungen togparkering

Bane NOR vil lage nye illustrasjoner av hvordan et togparkeringsanlegg på Gon ved Halmstad kan se ut ferdig bygget.