Fra og med mandag skrus 3G-nettet av i Østfold og Akershus, skriver Telenor Mobil i en pressemelding.

Telenor vil i løpet av 2020 stenge 3G-nettet for å gi et enda bedre tilbud på 4G. Arbeidet er godt i gang, og 3G er allerede stengt flere steder. Nå står nye områder for tur. Stengingen har så langt skjedd uten store konsekvenser for publikum, hevder operatøren.

– Vi har informert kundene godt i forkant, og fortalt hva de må gjøre for å møte en 3G-fri fremtid. Det betyr at telefoner, nettbrett og andre ting og tjenester som går på 3G-nettet må fornyes, forteller Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

Ifølge selskapet selv har man tilnærmet full 4G-dekning i Norge.

– Våre tall viser at det er stadig mindre trafikk i 3G-nettet. Kundene bruker 4G primært og stadig flere gleder seg over at 5G testes ut, legger Amundsen til.

3G går på to frekvenser. 900-frekvensen, som primært omfatter veier og mindre tettsteder, slukkes fylkesvis i 2019. Resten av 3G-nettet, som omfatter byer og større tettsteder stenges innen utgangen av 2020.

«Da 3G kom til Norge i 2004, var teknologien en enorm nyvinning: For første gang ble det for alvor mulig å surfe på internett med mobiltelefonen. Men i takt med utbyggingen av 4G, er det nå nesten ikke noe aktivitet i 3G-nettet lenger», heter det i pressemeldingen.

Her er områdene der 3G-nettet i 900-frekvensen stenges i 2. kvartal (fra april):

Akershus, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Rogaland og Østfold.