Når markedet får tilgang på stadig nye og større EL-biler, så legger regjeringen inn en engangsavgift av EL-biler med en vekt på to tonn eller mer.

Mindre biler vil fortsatt være helt avgiftsfrie.

Alle EL-biler har i dag utrolig mange fordeler og alle disse fordelene beholder de.

De slipper helt å betale årsavgift(nytt navn av året trafikkforsikringsavgift). De slipper å betale omregistreringsavgift. Alle EL-biler er fritatt for moms. Det er fortsatt mange andre fordeler som lave bompengesatser, fritak for parkeringsavgift og det tillattes å kjøre i bussfila.

Avgifter på bil og bruken av bil har i alle år vært en viktig inntektskilde for staten. Avgiftene er i hovedsak fiskale, dvs. pengene kan brukes til andre nyttige formål som skole , eldeomsorg eller veier.

LES OGSÅ: «Teslaskatt» i dag vil slå ut på familie-elbilene i morgen

I 2007 tok staten inn 70 milliarder som er toppåret for inntak av bilavgifter, disse anslås til å bli på 45 milliarder i 2018. Mindreinntektene skyldes ikke at det blir registrert færre biler, tvert i mot. Nei det skyldes i stor grad avgiftsfritaket på EL-biler. Det kan ikke lenger fylles på med midler fra oljefondet, den tiden er over. Så handlingsrommet for Regjeringen er snevret betraktelig inn.

EL-biler bør også avgiftsbelegges sier flere bl.a. NAF, men det er ikke det riktig tidspunktet nå. Nå kommer flere store familie-elbiler med lang rekkevidde. Disse vil lett komme til å veie mer enn to tonn. Begynner man med avgiftsbelegging nå så vil vi ikke nå målet om nullsalg av bensin- og dieselbiler i 2025, hevdes det. Dette fordi de vil koste noe mer. Halvparten av nybilkjøperne kjøper store biler. For denne gruppen er det altså ikke nok at de får et momsfritak på kr. 180.000,- på billigvarianten av TESLA Modell-X som koster med momsfritak kr. 700.000,-

Det vil aldri passe å starte en ilegging av avgift, jo lengre man har avgiftsfritak, jo vanskeligere blir det å innføre, Folk har jo da vendt seg til at det er fritak.

KrF og Venstre bør spørre seg selv om det blir lettere å innføre avgifter i 2019 eller 2020 når folk har vendt seg til avgiftsfritak på alle EL-biler over lengre tid. Sentrumspartiene bør tenke seg om før de sier nei til en forsiktig avgiftslegging nå.

LES OGSÅ:

Ukjent regel gir nye el- og hybridbilkjøpere et økonomisk strømsjokk

Står to år i kø for tysk millionbil

«Teslaskatt» i dag vil slå ut på familie-elbilene i morgen

Elbilsalget kraftig opp