Thormod har solgt juletrær i ti år – denne gangen har han gjort et spesielt grep

Juletresalget går stort sett som det pleier. Men til og med i denne bransjen er noe annerledes i 2020.