Gå til sidens hovedinnhold

Til Høyres innlegg om satsing på tog i Østfold

Artikkelen er over 1 år gammel

LESERBREV

Jeg vil kommentere innlegget Tage Pettersen og Ingjerd Schou har om togsatsingen i onsdagens avis. Innlegget bør sees i sammenheng med det Sissel Rundblad har samme dagen om RV19, siden det begge handler om ønskede løsninger og vanskeligheter for begge samferdselsprosjektene. Hva mener egentlig Høyre samlet om samferdselsløsningene i Moss?

Les også

Ingen har parkert jernbanen

Vi i MDG synes det er besynderlig at deres innlegg ikke berører kostnadsoverskridelsene for jernbanen i Moss, som har gått fra ca 6,5 mrd fra vedtaket til nå over 13 mrd, og det før vi vet hva varslede forsinkelser og start av graving av byggegropa vil medføre. Høyre var blant de sterkeste pådriverne for stasjonsplasseringen og må dermed også ta med i sin bevissthet for jernbanen gjennom østfold at også Moss stasjon må med i helhetsbildet for hvordan satsing på jernbane bør være fremover. Vi savner også en erkjennelse av at plasseringen av togstasjonen i Moss har gjort en løsning for RV19 mye vanskeligere og dyrere, særlig når det ikke lykkes med å samordne de to prosjektene. Og at samfunnsøkonomisk nytte for et jernbanespor til havna ennå ikke er vist. Og det selv om havna er hovedargumentet for hvorfor stasjonen måtte plasseres i Værla.

Nå har vi muligheten til en grundig revurdering av jernbanesatsingen mellom Oslo og Gøteborg gjennom Østfold. Slik banen til nå har vært planlagt er den primært tilrettelagt for å lette pendling til Oslo. Det er en for snever beskrivelse av behov tog kan og bør dekke. Særlig når en rekke samfunnsmål går ut på å desentralisere næringsutvikling ut av Oslo, samtidig som stadig fler har hjemmekontor og andre løsninger som ikke krever pendling hver dag.

Vi må ha en bane som kan gå mye fortere, for å få ned reisetid, og med økt frekvens. Slik vil banen også kunne konkurrere med flyreiser på lengre strekninger. Vi må ha en bane som er mye bedre egnet til frakt av gods på bane enn den Høyre beskriver i sitt innlegg. Jernbane er helt klart mest effektiv både med tanke på energibruk og hvor mye areal som kreves. Skip krever mer energi. Trafikk på vei gir ulykker, svevestøv, mikroplast og saltforurensning og krever svært stor plass, selv med nullutslippskjøretøy. Og å fly er noe av det verste vi kan gjøre klimamessig. Tog er altså best, og satsingen må ikke stoppes, bare revurderes i en moderne retning.

Alle partiene bør nå benytte anledningen og tenke nytt om banen i Østfold. Gjerne i Moss også, om det nå viser seg å bli enda vanskeligere grunnforhold enn det som har kommet frem så langt. Veldig mye av det som er gjort kan brukes uansett. Rust opp eksisterende bane inn til byene for bedre regularitet, og altså supplere med en høyhastighetsbane, slik som gjøres ellers i Europa. Det er moderne togsatsing, og ville koste mindre og gi vesentlig økt samfunnsnytte, for mennesker og miljø.

Les også

Ingen har parkert jernbanen

Kommentarer til denne saken