– Vi er opptatt av at russen skal ha en sikker russetid, også på veien. Vi vil derfor kontrollere flest mulig kjøretøy for å sikre at de er i god stand, sier senioringeniør Jannicke Sjøvold i Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenet tilbyr gratis teknisk kontroll av russebiler og russebusser ved flere trafikkstasjoner – blant annet i Drøbak trafikkstasjon og Hafslund trafikkstasjon.

Hvis bilen/bussen blir godkjent får den et «russeoblat» som kan plasseres i frontruta. Med et slikt oblat slipper man unna større tekniske kontroller langs veiene i mai. De som ikke har oblat må gjennom en mer omfattende teknisk kontroll enn den vanlige brukskontrollen.

Her kan russen få gratis teknisk kontroll

Hafslund trafikkstasjon30. mars, 4. april og 20. april i tidsrommet 16:00-20:00. Time bestilles på Statens vegvesen sine nettsider.
Drøbak trafikkstasjon7. april i tidsrommet 16:00 – 20:00. Time bestilles på Statens vegvesen sine nettsider.

Ta kontakt for råd

Mange velger å bygge om, og tilpasse bilen eller bussen etter russegruppa sitt ønske. Ettersom det er et bredt regelverk å sette seg inn i, anbefaler Sjøvold til å ta kontakt med vegvesenet for råd.

– Vi kan rettlede slik at ombyggingene både blir lovlige og trafikksikre, sier hun.

Det er ikke bare kjøretøyet som må være i god stand – også sjåføren må være det. På busser er russen avhengig av innleid hjelp med rette kvalifikasjoner. Det er også sjåførens ansvar å følge reglene for kjøre- og hviletid og å passe på antallet passasjerer i bussen.

Sjøvold understreker at det er viktig å respektere sjåføren og de reglene han eller henne har å forholde seg til.

– Det er viktig at sjåføren får pauser, ikke har med flere i bussen enn den er registrert for og at dere ikke forstyrrer sjåføren under kjøring, avslutter hun.