Tiltak mot rus og kriminalitet: Lærer foreldre hvordan de kan snakke med barna om rus

Ungdom i Moss sier at de hører mer på sine foreldre enn på andre unge når det gjelder synet på rusmidler. Nå kan foreldre få hjelp til å snakke med sine ungdommer om rus.