Statskog informerer i en pressemelding om at deres tilbud er revet bort i store deler av landet – men at det er fortsatt jaktmuligheter.

– Nå er fjellet på sitt aller vakreste, og mange får fantastiske turer samtidig som de høster sunn og utrolig god mat, sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Høy etterspørsel

Breisjøberget merker at svært mange ønsker seg jakt hos Statskog.

Særlig i Sør-Norge er det stor rift om Statskogs tilbud.

– Vi skal bidra til at folk flest får tilgang til å jakte til akseptable priser. Vi kunne nok tilbudt minst dobbelt så mye jakt, og samtidig hatt utfordringer med å dekke etterspørselen. Det gjelder særlig i befolkningstette områder i Sør-Norge, forteller Breisjøberget.

I Midt-Norge er det fortsatt en del jaktmuligheter, og store områder i Nordland og Troms er tilgjengelig for rypejakt.

Økende interesse

Det er særlig én type jakt som har et oppsving i populariteten.

– Skogsfugljakt ser tydeligvis ut til å friste stadig flere, for her merker vi en veldig stor pågang. Samtidig svinger alt naturlig sammen med bestandsutviklingen som vi sjekker årlig gjennom omfattende taksering, sier Breisjøberget som samtidig oppfordrer jegere til å prøve nye typer jakt.

– Jakt på for eksempel and, gås og due kan virkelig anbefales. Fin jakt, god mat og gjerne arter som tåler beskatning godt, sier Breisjøberget.

Flest rypejegere i Trøndelag

Tall fra SSB viser at det totalt i Norge var 78.200 aktive småviltjegere i forrige sesong. Antall rypejegere i Norge i forrige jaktsesong var hele 44.700.

Det er ikke egne tall for skogsfugljegere som ikke jakter rype, men tallet kan anslås til minst 15.000. Totalt antall rype- og skogsfugljegere estimeres slik til 60.000.

Fylket med størst antall rypejegere er Trøndelag med 9300. Deretter følger Viken med 6800, Troms og Finnmark med 5500, Nordland med 4400, Oslo med 3900, Vestland med 3800, Innlandet med 3700, Møre og Romsdal med 1900, Agder med 1800, Rogaland med 1800 samt Vestfold og Telemark med 1700.

Mest storfuglfelling i Innlandet

I forrige jaktsesong felte jegerne 114.500 liryper og 44.800 fjellryper. Det ble felt desidert mest i Trøndelag med til sammen 50.000 ryper – hvorav 40.800 var liryper og 9500 var fjellryper.

Fellingstallene for storfugl, som er tiur og røy, er totalt 8810 samt orrfugl med 18.800. Det ble felt flest storfugl i Innlandet – totalt 3560 – mens Trøndelag topper fellingsstatistikken for orrfugl med 5330.

Økning hos Statskog

Nær 15.000 småviltjegere jaktet hos Statskog forrige sesong. Disse jegerne felte 12.800 liryper, 6900 fjellryper og 2237 skogsfugl.

Antallet felte ryper og skogsfugl viser en økende trend hos Statskog, noe som henger sammen med at flere slipper til på jakt når de årlige tellingene viser at dette er bærekraftig, heter det i pressemeldingen.