Vil ta flere dager å reparere det forvridde og brukne sporet ved Moss stasjon

Togavsporingen ved Moss stasjon på mandag sørget for så store skader at det vil ta flere dager å reparere sporet. Pendlere må regne med buss for tog i rushtiden.