Hvorfor er beboerne på Kambo mindre verd enn de på Halmstad?

Folkemøte mot togparkering på Goen i Rygge mandag kveld. Engasjementet mot etablering av togparkering i Rygge var stort.

Folkemøte mot togparkering på Goen i Rygge mandag kveld. Engasjementet mot etablering av togparkering i Rygge var stort. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KronikkI en artikkel i Moss Avis mandag 8. oktober forteller fylkesvaraordfører i Østfold, Siv H. Jacobsen, at Østfold fylkeskommune varsler innsigelse mot å legge det planlagte hensettingsanlegget for tog til Halmstad i Rygge. Det har vi full forståelse for! Å legge et slikt anlegg midt i et beboelsesområde viser liten omtanke for mennesker og liten forståelse for støymessige og andre konsekvenser av et slikt anlegg.

Les saken med Siv H. Jacobsens forslag her: Vil ha togparkeringen til Kambo

Varaordføreren underbygger fylkeskommunens standpunkt ved å vise til at «- Halmstad er planlagt som knutepunktsted. Vi ønsker at folk fortsatt skal kunne bo der og at området skal utvikles etter de vedtatte planene.» Også dette fornuftige og rimelige argumenter som man kan stille seg bak!

Men når varaordføreren deretter konkluderer med at det blir minst problematisk å legge dette gigantanlegget til Kambo, så er det all grunn til å stille spørsmål ved hvorfor fylkeskommunen ved varaordfører tilsynelatende mener at beboerne på Kambo er mindre verd enn de i Halmstad!

For – i likhet med Halmstad er også Kambo planlagt som knutepunktsted i den nye kommunen. Området omkring Kambo stasjon er planlagt bygget ut med hundrevis av boliger. Hvorfor ønsker ikke Siv H. Jacobsen at folk fortsatt skal kunne bo også der?

Mange mennesker på Sjøhagen og andre steder i nordre del av Kambo er allerede i dag plaget av støy fra eksisterende togtrafikk. En eventuell henstillingsplass for tog på Kambo vil i perioder føre til en betydelig økning av togpasseringene på strekningen mellom Moss stasjon og fylkesgrensen mot Akershus, særlig på tidlig morgen og ettermiddags-/kveldstid.

I sin forstudie til prosjektet peker Bane NOR selv på at en ulempe ved Kambo-alternativet er at togene må snu inne på Moss stasjon før de returnerer til Kambo for hensetting. En slik vending inne på Moss stasjon er tidkrevende for operatør og mannskap, og innebærer også at togene, etter at de har passert Kambo på vei sørover mot Moss må kjøre tomme tilbake igjen forbi Kambo til oppstillingsplassen, for så – når de skal inn i trafikk igjen – å kjøre tomme ned til Moss for å snu der og starte ruten. Mao. en vesentlig og til dels unødvendig opptrapping av trafikken mellom Kambo nord og Moss stasjon med alt dette innebærer – også av økt støybelastning for gamle og nye beboere langs strekningen.

Videre vil en eventuell utbygging som foreslått bety en fullstendig rasering av nærområdet rundt Kambo Gård, et viktig kulturminnesmerke, som også til dels er betegnet som bevaringsverdig.

Tiltaksområdet overlapper også fornminner som er fredet etter Kulturminneloven. Store deler av området har status hensynssone H570 bevaring av kulturmiljø i kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap.

Også viktige gyteplasser for sjøørret vil bli ødelagt av utbyggingen. Mens Moss kommune vil investere millionbeløp på å ruste opp området rundt Trolldalsbekken/ Kambobekken og å styrke gyteforholdene i bekkene, vil Bane NOR begrave gyteplasser.

Det er mulig at det for noen kan fremstå som det enkleste å ha toghensettingsanlegget på Kambo, men Kambo Vel mener at den viktigste faktoren i denne sammenheng må være hensynet til menneskene som bor her, og at de ulempene som vi her har pekt på, og som også Bane NOR har påpekt i sine utredninger, klart taler for at alternativet med toghenstilling på Kambo må skrinlegges.

For å følge opp varaordførerens utfordring om å tørre å si fra mener Kambo Vel at den nye hensettingsplassen for tog, av tekniske hensyn bør legges sør for Moss stasjon, og av menneskelige og i videste forstand miljømessige hensyn må legges til et mest mulig ubefolket/tynt befolket område, og da er det de to alternativene i Råde som fremstår som de minst belastende og derfor de mest hensiktsmessige.

Glødende engasjement og massiv motstand mot togparkering på Halmstad

Vil ha togparkeringen til Kambo

Nye hus i Rygge må rives om det blir togparkering der

Vikingfunn og Bane Nor: Gamle funnsteder kan komme i konflikt med jernbaneutbygging

Folkemøter i Rygge og Råde om gigant-togparkering

Her kan det bli gigantisk parkeringsplass for tog

Vestby-ordføreren positiv til 40 mål med togparkering mot Mossegrensen - men også tomter i Rygge og Råde er aktuelle

Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags