Mannen mottok dommen i Søndre Østfold tingrett forrige uke, skriver Dagsavisen Moss Dagblad.

Til tross for å ha vært i Sverige 8. og 9. desember 2020, og å ha vært underlagt karanteneplikt, tok han 12. desember toget fra Moss til Oslo. Der plukket han opp en bil.

Saken ble avgjort som tilståelsesdom. Mannen innrømte fire andre lovbrudd. For disse fem lovbruddene mottok mannen en straff på 45 dagers betinget fengsel og en bot på 30.000 kroner. Dessuten mister han førerretten i fire år, i og med at han også hadde kjørt i ruspåvirket påstand.