Tolletaten beslagla kniver som skulle til Ryggeadresse

Ved minst to anledninger i 2018 bestilte en mann fra Rygge kniver i utlandet. Tolletaten på Gardermoen avslørte innførselen og stoppet sendingen til mannen to ganger.