– Her kan det fort smelle

Kjell Kristiansen i NAF mener kommunen må ta grep før det skjer en ulykke i Rosenvinges vei.