Stadig større forsinkelser for bussene i Moss – opptil 25 minutter i rushtiden

Ole Ivar Gammeltorp og resten av bussjåførene i Moss sliter med at køene i rushtiden forsinker bussene kraftig. Verst er Rådhusbrua og Mosseporten.

Ole Ivar Gammeltorp og resten av bussjåførene i Moss sliter med at køene i rushtiden forsinker bussene kraftig. Verst er Rådhusbrua og Mosseporten. Foto:

Bussene i Moss sliter kraftig med å holde rutetidene i rushtiden. Verst er det ved Mosseporten og over Rådhusbrua. Det er ikke bedring i sikte.

DEL

– Det er ikke uvanlig med 25 minutters forsinkelser i rushtiden, sier trafikkleder Jan Erik Haug i Østfold Kollektivtrafikk.

Han forteller om utfordringer med å få bussen fram i og rundt Moss. Forsinkelsene går spesielt hardt ut over de to metrobussene i byen.

– Forsinkelsene er begrenset til visse tider av døgnet, men vi ser at perioden med forsinkelser blir lenger. Rushtiden på morgenen kan enkelte dager vare fra 06.45 til 09.00. På ettermiddagen starter den allerede 14.30 og kan vare fram til 17.00, oppsummerer Haug.

Grunnen til forsinkelsene skyldes i stor grad at bussene stort sett bruker de samme kjørefeltene som alle andre bilister. Den generelle trafikksituasjonen i Moss er et stadig tilbakevendende tema, som skaper stor debatt.

Haug har sett en forverring av trafikkbildet for bussenes del de siste årene.

Bussene blir stadig forsinket på grunn trafikken i Moss. Passasjer Signe Ludvigsen drister seg til en tur med bussjåfør Ole Ivar Gammeltorp fredag formiddag. Heldigvis er det kun i rushtiden forsinkelsene blir lengre enn det man kan forvente.

Bussene blir stadig forsinket på grunn trafikken i Moss. Passasjer Signe Ludvigsen drister seg til en tur med bussjåfør Ole Ivar Gammeltorp fredag formiddag. Heldigvis er det kun i rushtiden forsinkelsene blir lengre enn det man kan forvente. Foto:

Noen få fordeler

Noen lyspunkter er det. Haug peker på noen få tiltak som gjør at metrobussene M1 (Refsnes-Sentrum-Sykehuset-Øreåsen) og M2 (Kambo-Sentrum-Varnaveien-Øreåsen) kan komme lettere fram.

  • Bussene kan kjøre over Verket når ruta går til nordre bydel, og slipper dermed å tråkle seg forbi Flemminghjørnet og ut på Innfartsveien.
  • Bussene kjører Høienhaldgata på ferden mot Kransen. Ned mot jernbanestasjonen er det blant annet et eget svingfelt for busser.
  • Det er et eget kollektivfelt på Høyda. Nylig ble det også laget et eget felt oppover Torggata, slik at bussene som skal til Verket slipper å stå i den samme køen som bilistene som skal opp til Flemminghjørnet.

Flere av tiltakene er et resultat av arbeid som er gjort i kollektivgruppa for Moss og Rygge, et samarbeid mellom blant annet kommunene, veivesenet og Østfold kollektivtrafikk.

Disse stedene er det verst

Haug peker på to «verstinger» i trafikkbildet: Rådhusbrua og området ved Mosseporten.

– Rådhusbrua er en stor utfordring for bussene. Det er den største flaskehalsen. Mosseporten-området er også blitt en flaskehals. Det er mye trafikk, med ingen fordeler for buss i form av egne filer, påpeker trafikksjefen.

– Er det bedring i sikte?

– Ikke noe på kort sikt. Brua er så bred som den er. Det er ikke lett å finne løsninger som er små, smarte og som ikke koster mye, svarer Haug.

Han skisserer ønskedrømmen: Flere egne kollektivfelt, hvor bussen sklir forbi den øvrige trafikken. Målet er at bilistene i køen skal tenke «kanskje jeg heller skal sitte i den bussen enn å stå fast i køen?»

Th. Petersons gate er et av få tiltak hvor bussene råder trafikkgrunnen. Gata er forbeholdt kollektivtransport.

Th. Petersons gate er et av få tiltak hvor bussene råder trafikkgrunnen. Gata er forbeholdt kollektivtransport. Foto:

Langsom prosess

Det er ennå ikke gjort noen radikale tiltak for å forandre folks trafikkpreferanser. I andre byer er virkemidler som bompenger, lavere busspriser og høyere parkeringsavgifter prøvd ut.

Haug opplever at en ekstra buffer som ble lagt inn i rutetidene i rushtiden på 5–10 minutter, allerede er spist opp.

Likevel ser han lyset i det fjerne. Fylkestinget har vedtatt at det skal gjøres en altomfattende analyse av bussrutene i fylket. Rapporten fra Urbanet Analyse er trolig klar rundt årsskiftet.

Enn så lenge er det bare å smøre seg med tålmodighet.

HJELPEMIDDEL: Nylig er det blitt etablert et kollektivfelt oppover Torggata i Moss sentrum.

HJELPEMIDDEL: Nylig er det blitt etablert et kollektivfelt oppover Torggata i Moss sentrum. Foto:

Artikkeltags