Igjen er det rom for tolking. Skal et vikepliktskilt på kanalbrua bety vikeplikt eller skal en se situasjonen an. Det er problemstillingen en står ovenfor med endret kjøremønster over brua. Moss avis spør fagavdelingen i Viken fylkeskommune hvordan trafikantene bør opptre når det er kø på kanalbrua. Svaret er like fantasifullt som respekten for trafikkskilt er i trengende stunder; Skilt med vikeplikt for trafikken fra Logns plass gir et signal om hvilken gate og trafikkstrøm vi mener bør prioriteres, heter det fra Viken. Trafikkskiltet om vikeplikt kan da tolkes som «litt vikeplikt» ifølge Viken.

For å snu litt på et gammelt fyndord er det fristende å si; Det viktigste er ikke hvordan man tar det, men hvordan man har det. Er en i en trengt situasjon kan trafikkskilt endre betydning.

Nå er jo historien om kanalbrua en saga verdt, så mange om og men og hvis og datt som har versert i de senere år. Fortsatte uklarheter vil bare føre til mer latter og sorg. Det er vel beslutningsvegring fra kommunens side som får stå som fasit.

Det sies at fletting ikke vil fungere, hvorfor ikke. Publikum vil bare tidvis respektere vikepliktskiltet når de kommer fra Longs plass. Kan ikke da fletting være løsningen, en høyreregel vil jo også bli problematisk. Trafikkreglene har et skilt som kunne fungere; Kjørefelt slutter: Trafikanter som kjører i kjørefelt som slutter, har vikeplikt for kjørende i feltene ved siden av.

Når det gjelder skilting er det fristende å vise til andre tolkinger som gir utslag i trafikken. I svingen ved apoteket på Halmstad er det vanlig å parkere der det er skiltet med forbud mot parkering. Det kommer av at det ikke finnes annen egen parkering for apoteket. Spørsmålet blir, må jeg kjøre ned til Rema og parkere, skal jo bare en liten tur på apoteket. Resultatet blir at sjåføren velger å overse skiltet.

Andre trafikkregler som ikke går på skilting tolkes også. Alle har vel vært utsatt for syklister som kommer halsende ut i fotgjengerfeltet i viss forventning om at all annen trafikk vil stoppe når de kommer. Det forventes en smidig trafikkavvikling påstås det, men hvor smidig skal den være. Hvilken hastighet skal biltrafikken ha, det er opp til den enkelte å tolke. Det skal tas hensyn til myke trafikanter sies det også, men bruker de sykkelen som rambukk er de neppe så myke lenger. Det oppstår konflikter som kunne vært unngått. Her kan det ikke være noen tvil, vil syklisten møte kryssende trafikk i et fotgjengerfelt skal syklisten gå av sykkelen og fortsette som fotgjenger i fotgjengerfeltet.

Tilbake til kanalbrua, blir vikepliktskiltet stående vil det føre til frustrasjon og høyne risikoen for trafikkuhell. Det bør unngås.