Krever tiltak i «Rygges farligste kryss»

Det haster å få på plass sikkerhetstiltak i krysset Klosterveien/Østre Årefjordvei før det skjer en ulykke, mener beboere ved Årefjorden.