Vil ikke gjøre noe med trærne: – Ligger utenfor vår eiendomsgrense