Frykter ulykke i det ekle krysset. Myndighetene: Ikke optimal utforming, men ...

Bjørn Johannessen har flere ganger observert og hørt om nestenulykker i krysset hvor Klosterveien møter Larkollveien i Rygge. Statens vegvesen kontrer med at det ikke har vært noen ulykker med personskade i krysset.