Engasjementet koker: Her vil dere ha flere fartskontroller

Kommentarene har vært mange etter at vi spurte: Hvilke strekninger opplever du at det kjøres i for høy fart?