Sjåfør til legevakt etter å ha mistet kontrollen ved Elvestadkrysset