Trafikkulykke ved Sæbyvannet - sjåfør sendt til sykehus