Tråkket på gass istedenfor brems – havnet opp en bakke og inn i tre