Elevene er blant 20.000 elever fra hele Norge som deltar i forskningsprosjektet. Det er Forskningsrådet, Miljølære ved UiB og forskningsinstituttet NORCE som står bak prosjektet «Jakten på mikroplasten». Prosjektet er arrangert i forbindelse med Forskningsdagene og varer frem til 16. oktober.

I jakten på mikroplasten skal elevene velge et område ved skolen som de skal undersøke. De skal samle inn synlig plast, ta prøver fra bakken og deretter filtrere ut og studere de minste bitene; mikroplasten. Mikroplast er betegnelse på plastbiter som er mindre enn 0,5 cm.

Plastforsker Marte Haave håper prosjektet skal gi verdifulle data og ny kunnskap om miljøproblemet mikroplast. Haave skal bearbeide og tolke dataene som kommer inn.

– Forskningsprosjektet vil gi både elever og oss forskere mer kunnskap om mikroplast i våre nærmiljøer. Jeg håper også at dette gjør at barn reflekterer rundt hvordan vi alle bidrar til forurensning fra plast og mikroplast, sier Haave, forskningsinstituttet NORCE.