De siste ukene har det vært mange avisoppslag med små og store innbyggere som har fått et brått møte med isen når de har ferdes til fots, eller med bil langs fylkesveinettet i hele Viken. Legevakter og akuttmottak i hele fylket har merket pågang fra mennesker med fallskader som bein- og håndleddsbrudd.

Gang- og sykkelvegnettet i fylket benyttes hver dag av skoleelever, voksne og eldre, til både arbeid, skole og rekreasjon. I år har vi hatt skiftende vintervær og noen plasser i fylket har det vært krevende forhold langs veinettet, både for de som benytter bil eller kollektivt, men også de som ferdes til fots. Tilstrekkelig strøing er viktig for at kollektivtrafikken, med store og tunge busser, skal kunne komme seg frem og frakte med seg skoleelever og de som velger å la bilen stå på vei til arbeid.

Det er viktig at politikerne er fremme i skoene på dette, når det blir en så stor byrde for folk som dette. Vi bør alltid sørge for å være klare, heller litt mer enn mindre. Det er til stort bry i hverdagen til folk når dette er et problem, og ansvaret ligger blant annet hos fylkeskommunen.

Beredskapen må være på topp, det ser vi i år igjen. Fylkespolitikken er også at folk skal komme seg enkelt frem, uten å være redd for å slå seg.