Gå til sidens hovedinnhold

Tull med tall fra Høyre

DEBATT

I Moss avis 1. februar hevder Ingjerd Schou at AP regjeringens prestisjeprosjekt Nye Veier AS står i fare dersom Arbeiderpartiet vinner regjeringsmakt. AP vil legge selskapet ned, hevder hun.

Allerede her skjener denne debatten ut i grøfta.

For det er feil at AP har konkludert med at de vil legge ned Nye Veier. Det som er riktig er at fire LO-forbund har foreslått en evaluering av selskapet, og at Arbeiderpartiet støtter dette.

I sin engstelse for en slik evaluering går Høyre høyt på banen, landet rundt og forteller en eventyrlig suksesshistorie om selskapet Nye Veier AS, så eventyrlig at det får fortellingene fra Asbjørnsen og Moe til å blekne.

Anslagene varierer, men både stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth i Trønderdebatt 26. januar og Ingjerd Schou nå den 1. februar i Moss avis påstår at selskapet har gitt samfunnet innsparinger på hele 59 milliarder kroner. På samme tid står det på Nye Veier AS sine nettsider at de så langt har åpnet ca 80 km vei. Wow, smak på tallet; 59 milliarder – 59 tusen millioner – i innsparing på 8 mil vei, bare fordi byggherren er en annen!

Høyre viser til flotte utregninger fra Samferdselsdepartementet, mens enhver som har hatt grunnleggende matematikk på skolen, helt uten kalkulator kan regne seg fram til at det kryr av ugler i mosen.

Flere av prosjektene overtok selskapet ferdig prosjektert fra Statens vegvesen. Felles for alle prosjektene er at det er de samme som skal bygge veien, enten byggherren er Nye Veier AS eller Statens vegvesen, nemlig private entreprenører. Likevel sparer man altså langt mer enn man investerer? Det er selvsagt tull!

Da etableringskostnadene av Nye Veier AS viste seg å bli dobbelt så store som først anslått (De Facto, notat 5:2016), sendte regjeringa like godt regninga til Statens vegvesen. Det gikk ut over drift og vedlikehold av riksveier, samt trafikant- og kjøretøytilsyn. Dette er en del av historien som Høyre behendig utelater.

Svaret på en utregning avhenger av hvilke faktorer som legges inn i regnestykket. En sammenligning mellom to utregninger forutsetter at de samme faktorene er lagt inni begge regnestykkene, noe mattelæreren ville sagt. For Høyre og deres samarbeidspartier synes ikke det å være så viktig, svaret kan jo komme i veien for målet; å sultefore staten slik at private kan overta oppgavene.

Lite er nemlig mer lukrativt enn å få tilgang til det norske fellesskapets tykke lommebok.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.