Det dreier seg om veiskiltet med det brune hanesymbolet. Skiltsymbolet, som ble innført for 10 år siden, har betegnelsen «Gardsmat / bygdeturisme» og viser til overnattings- og serveringssteder, aktiviteter og gardsbutikker. Det er organisasjonen HANEN – som organiserer bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge – som godkjenner hvilke bedrifter som skal kunne bruke dette offentlige skiltsymbolet.

– Nærmere 150 bedrifter i Norge er godkjent for å kunne bruke dette skiltsymbolet, sier daglig leder i HANEN, Bernt Bucher Johannessen.

Må godkjennes

– Det er bra at stadig flere virksomheter søker og får anledning til å ta skiltsymbolet i bruk. God og effektiv skilting er en viktig del av arbeidet med å gjøre de mange spennende opplevelsene rundt om i Bygde-Norge lettere tilgjengelige. Det er Statens vegvesen og Vegdirektoratet som har gitt HANEN i oppdrag å godkjenne de virksomhetene som skal kunne skilte med det brune hanesymbolet.

Økende interesse

– Det er sterkt økende interesse for lokal mat og bygdeopplevelser av ulike slag, fortsetter Bucher Johannessen.

– Da er det viktig at de som ønsker å benytte seg av disse tilbudene, lett oppdager disse bygdeperlene og finner fram til dem. Skiltet vekker oppmerksomhet og nyssgjerrighet. Selv om det nå er 10 år gammelt, er det fortsatt mange som lurer på hva dette skiltsymbolet betyr.

Gir økt sikkerhet

– God og effektiv skilting er også med på å øke trafikksikkerheten, sier markeds- og mediesjef Ole Jonny Trangsrud i HANEN og fortsetter:

– Mange spennende og populære reisemål i Bygde-Norge ligger et stykke fra hovedveiene og kan være vanskelige å finne. Mange av disse mangler også fortsatt gate- eller veinummer. Usikre sjåfører som ikke vet hvor de skal kjøre og som kanskje kjører feil og må snu, kan lett skape trafikkfarlige situasjoner. Så god skilting er også viktig for trafikksikkerheten, avslutter Trangsrud.

Mer info på nettet

Han legger til at du finner mer informasjon om skiltingen med den brune hanen og om alle de fine opplevelsene som venter i Bygde-Norge, på www.hanen.no.