Under det digitale folkemøtet i Moss i forrige uke varslet Bane NOR en såkalt fravikssøknad til Vegdirektoratet fordi selskapet ikke greier å oppfylle kravet til stabilitet i nedre del av Fjordveien. Det gjenstår å se hva direktoratet sier, men uansett bør Bane NOR begrunne dette bedre enn kun å si at det er vår anbefaling, som prosjektlederen gjorde under folkemøtet.

Slik denne prosessen har utviklet seg, må selskapet på banen med skikkelige redegjørelser. Mossingene bør få vite hvorfor Bane NOR ikke greier å møte disse kravene.

I det samme møtet ble det påpekt at en rekke områder i byen ligger på kvikkleire. I tillegg til de kjente problemene i Moss havn, åssiden ved Fjordveien og nå deler av sentrum, så ble det vist til deler av byen hvor det bor tusenvis av mennesker. Blant disse er Tronvik, Refsnes og Framnes.

Konsekvensene for de to første områdene er betegnet som alvorlig ved et eventuelt skred, mens for Framnes er det svært alvorlig. Faregraden for de tre boligstrøkene er likevel kategorisert som lav. Nordre Feste peker seg ut i denne sammenhengen med risikoklasse fire, høy faregrad og meget alvorlige konsekvenser ved ras.

Dessverre er det mye leire i gamle Østfold. Blant annet derfor har prisen for jernbaneutbyggingen fra Moss til Sarpsborg steget fra tolv til nesten 50 milliarder. I denne prosessen er det også avdekket at Alvim i Sarpsborg er ett av de tre farligste stedene i landet å bo med tanke på leirskred.

Kommunalsjef Torunn Årset varslet restriksjoner for de utsatte områdene i Moss. Der er det viktig at kommunen nå går ut med god informasjon til innbyggerne. Når det skal utarbeides reguleringsplaner innenfor hensynssoner, må det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot områdeskred. Dette skal gjøres i samsvar med NVEs prosedyrer og veileder.

Under folkemøtet varslet Bane NOR at selskapet vil overvåke utsatte bygninger under byggingen av jernbanen i Moss. Det gjelder blant annet de tre blokkene i Høienhald Terrasse som ligger like på oversiden av den planlagte kulverten. Dette blir en cirka. 400 meter lang grøft med en dybde på 30 meter, hvor det til slutt støpes et lokk på toppen.

Men innbyggernes sikkerhet må uansett gå foran alle andre hensyn.