Vi nærmer oss dagen for årets TV-aksjon, søndag 18. oktober. Temaet i år er WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Det dumpes ca åtte millioner tonn plast i havet hvert eneste år.

De innsamlede midlene går til øremerkede tiltak i Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia. Vi har hørt historier om forsøpling i elver og hav og dyretragedier på grunn av menneskets uvettige rovdrift av naturen. Vi begynner å se de katastrofale konsekvenser av våre handlinger.

De siste 40-50 årene har vår klode fått halvert virveldyrbestanden samtidig som antall mennesker har økt med de dobbelte. Mennesket tar mer og mer plass samtidig som vi forurenser og forsøpler stadig mer.

Det er på tide at vi tar et tak for hverandre og vår sårbare og mangfoldige klode før det er for sent!

Slik sett er slagordet for innsamlingsaksjonen i år svært passende: «Et hav av muligheter». For det er nettopp det vi mennesker har – vi har et hav av valgmuligheter – vi er så heldige at vi er frie til å ta de valgene vi selv ønsker. Men i det ligger det et enormt ansvar.

Årets TV-aksjonen tar utgangspunkt i en sak som berører våre liv og derfor engasjerer hver enkelt av oss – plast i havet. I Norge har vi vist en fantastisk dugnadsånd der vi står samlet om felles utfordringer som berører oss individuelt. Vi er inne i en dugnad knyttet til covid-19. I Moss har vi sett en enorm innsats både hos helsearbeidere, hjemmehjelp og de tusen som har stått for de daglige og nære behov. Som lokalsamfunn har vi stått bak og støttet disse. Nå har vi mulighet til å stå sammen om en dugnad til. Vi kan bidra økonomisk, og vi kan få bedre kunnskap om plast og forurensning slik at vår atferd blir endret, vi kan jobbe sammen for et renere og mer bærekraftig miljø.

Årets TV-aksjon blir den første hvor alle bøsser blir digitale! Det blir ingen bøssebærere som skal gå fra dør til dør, men i stedet blir det digitale bøsser som alle kan skaffe seg. Alle kan også delta i å engasjere andre! Du kan blant annet starte din egen innsamlingsaksjon på spleis, på facebook, twitter eller andre sosiale medier. Ordfører Hanne Tollerud har opprettet en kommunal digital bøsse i sitt eget navn som bidragsytere kan benytte seg av og det blir mulig å gi bidrag gjennom et restaurantbesøk i Moss frem mot den 18 okt. For de som ikke har mulighet til å benytte seg av digitale bøsser, kan gi sin støtte direkte med kontanter ved å møte opp på Bylab eller sende penger på vipps eller bankkonto.

Vi i kommunekomiteen for TV-aksjonen håper at dette kan bli en suksess slik at vi kan videreføre denne innsamlingsmåten for årene som kommer. Det kan frigjøre ressurser til å fokusere på andre aktiviteter som kan promotere og belyse TV-aksjonens tema. TV-aksjonen handler ikke bare om penger, men også om holdninger og vilje slik at vi på sikt kan få en trygg verden vi er stolt av og kan leve i fellesskap med andre - i rene omgivelser sammen med et mangfold av dyrearter på land og i hav.

Blimed.no har mange gode ideer for hvordan du som innbygger eller en del av næringslivet kan bidra på en morsom og engasjerende måte som kan promotere både saken, hva du står for og hvilke verdier du legger til grunn.

Vi oppfordrer dere alle i Moss Kommune til en felles dugnad og innsats for TV- aksjonen 2020 som starter 5. oktober. Det blir mange hyggelige og viktige aktiviteter i lokalsamfunnet og det hele avsluttes 18. oktober med en direktesendt TV-sending hvor Moss blir en av byene som er tildelt sendetid!

Kommunekomiteen TV-aksjonen 2020 (Moss):
Tor Petter Ekroll, Inger-Lise Skartlien, Ida Madeleen Moe, Torill Sørenssen, Benedicte Lund og Marit Frydenlund.