Årets viktigste søndagstur nærmer seg med stormskritt. Den 22. oktober 2017 går TV-aksjonen av stabelen, til inntekt for UNICEF. Årets aksjon handler strengt tatt om barn og ungdoms mulighet for å delta i og bygge et samfunn. En sak de aller fleste av oss er kan være enige om, vil jeg tro. Alle land i verden tjener på at flest mulig mennesker opplever deltagelse i samfunnet. Det er viktig både for det enkelte menneske, som får forløst ressurser og drømmer, og for samfunnet som helhet. Mer verdighet og mer velferd.

Jo bedre man lykkes med innsatsen for å få dette til, jo større grunn til å anta at det såkalte samfunnsregnskapet påvirkes positivt. Det betyr, mer konkret, at verdiskapningen stiger, flere betaler skatt, trygde- og sosialytelser kan begrenses, og sågar kriminalitetsstatistikker kan vise nedgang. Alt henger sammen med alt. Nøkkelen er å sikre barn og unge skole og utdanning, også der hvor dette har vist seg svært vanskelig.

Alle land har utfordringer på dette feltet, men forutsetningene for å løse dem er forskjellige. Dessuten er utfordringene i enkelte områder rett og slett så store at de ikke kan sammenlignes med for eksempel vår skolesituasjon. Noen steder i verden trengs det derfor ekstra hjelp. Det er nettopp her vi kan utrette noe sammen denne høsten, den 22. oktober. UNICEF har nemlig konkretisert hva som kan gjøres med innsamlede midler fra årets aksjon, i landene Colombia, Syria, Sør-Sudan, Mali og Pakistan.

Hvert femte barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. Det sier seg selv at dette rammer hele samfunn og enormt mange enkeltpersoner hardt, på kort og lang sikt. Migrasjon og flyktningestrømmer er også en del av dette bildet, som kan endres i positiv retning når vi sammen med UNICEF «følger barn til skolen» i disse hjemlandene.

De fleste kjenner godt til den mobiliseringen som årlig skjer gjennom TV-aksjonen, og mange engasjerer seg på ulike måter. Vårt håp er at de som har gjort det før, gjør det igjen, men også at nye kommer til. Det er faktisk både givende og gøy å gjøre en liten ekstra innsats i det som er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler fordelt på befolkning. Her følger noe eksempler på hvordan du kan bidra og gjøre en forskjell for andre. Utfyllende informasjon, og forhåpentligvis inspirasjon, kan hentes på www.blimed.no.

Skoler og barnehager: For at barn og unge skal få lære om tematikken har TV-aksjonen i samarbeid med Salaby (Gyldendals digitale plattform) utviklet et gratis undervisningsopplegg om UNICEF og læring i krig tilpasset hvert enkelt skoletrinn. For barnehager vil opplegget for 1-2. trinn fungere bra. Ellers er det tips om alt fra basar til markedsdager og skoleløp.

Næringsliv: Hvert år bidrar flere tusen bedrifter til TV-aksjonen, enten det er med penger, bøssebærere eller synlighet. Her er det mange gode måter å utøve samfunnsansvar på, og ofte skjer det i samspill med kulturarbeidere, idrettsfolk og politikere.

Privatpersoner: Hjertet i aksjonen er bøssebærerne. Den enkleste måten å engasjere seg på er å registrere seg og gå to timer med bøsse på aksjonsdagen. Ellers er det ofte behov for frivillige til ulike oppgaver. Og her som ellers er selvsagt et økonomisk bidrag avgjørende, siden dette jo er en innsamlingsaksjon.

Organisasjoner og foreninger: Selv om én bestemt organisasjon er mottaker, stiller mange ulike organisasjoner og foreninger velvillig opp for å bidra til et viktig formål. Spesielt i mobiliseringsøyemed er dette viktig, og alt fra Kiwanis og Lions til idrettsklubber kan bidra. Også arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner er ofte med. Likeså trossamfunn.

Kreativiteten kjenner ingen grenser, heter det. Det gjelder i hvert fall for den nasjonale dugnaden som TV-aksjonen er. Blir du med og gjøre Østfold stolt av innsatsen og bidraget? Hvert barn er en mulighet.