Handel og Kontor har krevd tariffavtale for seks medlemmer ved Handshake Norway AS. Arbeidsgiver har ikke vært villig til å undertegne og HK-medlemmene har derfor gått ut i streik.

Det er uakseptabelt at man i 2021 faktisk må streike for helt grunnleggende rettigheter. Det skal ikke være sånn i våre dager at man må stå med lua i hånda og nærmest tigge arbeidsgiver om nåde. Det var sånn man måtte gjøre før i tiden, før det fantes sånt som arbeidsmiljølov og hovedavtale – ikke i 2021.

Man skal ha medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen, en mulighet til påvirke hvordan arbeidsdagen skal være og ikke være. Og man skal ha riktig lønn og mulighet til å gå av med AFP. Alt dette og mere til er det tariffavtalene som regulerer. Det hender vi møter folk som tror at det er lovverket som bestemmer hva man skal få i lønn for eksempel, men med unntak av de områdene hvor deler tariffavtalen er tatt inn i lovverket – eksempelvis godstransport på vei og hotell & restaurant – er det faktisk ingen lovpålagt minstelønn i dette landet. Med andre ord, uten tariffavtale kan arbeidsgiver i utgangspunktet betale sine ansatte akkurat så mye eller lite hen selv vil.

Handshake Norge AS vil ikke sine ansatte disse grunnleggende rettighetene, eller den lønna de har krav på etter tariffavtalen. De uttaler sågar til mediene at de ansatte krever mer enn de har gjort seg fortjent til! Sånt er rett og slett uhørt og definitivt ikke en seriøs arbeidsgiver verdig! Selv om morselskapet har base i et annet land, i dette tilfellet Finland, må man faktisk forholde seg til de gjeldende lover og regler i de land man opererer i.

Østfold Handel og Kontor ønsker de streikende masse lykke til, og både vi og resten av LO-familien stiller mannsterke opp på streikevakter sammen med dem. Så får vi håpe arbeidsgiver tar til vettet relativt kjapt slik at vi slipper å streike hele sommeren igjennom.

På barrikadene vi står

bak fanene vi går

vi kjemper vår sak

vi står med ryggen rak

sammen skal vi styrke finne

sammen skal vi seieren vinne