Hver dag kommer det flyktninger til Råde og Nasjonalt Ankomstsenter fra hele verden, de fleste kommer fra Ukraina. Det går ikke en dag uten at vi ser forferdelige menneskelige lidelser i Ukraina.

Med det som bakteppe blir jeg både overrasket og skuffet over hvordan Rødt argumenter. Flere i rødt hevder at det er NATO sin skyld for russernes invasjon og krigføring. Noen hevder at uten NATO så hadde det vært forhandlinger. Og partiet har et standpunkt på at de ikke ønsker at Norge skal sende våpenstøtte til ukrainerne.

Jeg er stolt over at Norge stiller opp både humanitært og med våpen støtte. Det er viktig at Norge stiller opp i Ukraina med humanitær hjelp. Jeg har sammen med et par andre representanter i fylkesstyret i Viken KS tatt til orde for at hver kommune i Norge burde vært fadder for hver sin kommune i Ukraina. Med tanke på pengestøtte, innsamling av klær, aggregater og annet utstyr.

Våpenstøtte til Ukraina er helt avhengig for at Ukraina skal kunne forsvare seg mot et brutalt angrep fra Putins Russland. Dette mener de fleste partiene i Norge, stort sett hele Europa, USA, og Ukrainerne selv. De eneste som er mot dette i Norge er partiet Rødt. De som mener at Norge ikke bør sende våpenstøtte til Ukraina, må også ta innover seg at det vil føre til deres fall som selvstendig demokratisk land. Jeg mener at Norge burde sende enda mer enn det de gjør i dag. Med større og mer riktige våpen vil Ukraina både kunne forsvare seg og trykke russerne tilbake ifra områder de har tatt.

I Råde er det en våpenhule som er tatt vare på og er en påminner hvor viktig våpenhjelp fra engelskmennene var for motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Uten deres våpen kunne ikke nordmenn som kjempet mot tyskerne gjøre sin innsats. Jeg er takknemlig at Norge og de kvinner og menn som kjempet mot tyskerne fikk det de trengte fra England. Med den erfaringen burde alle nordmenn støtte oppunder at Norge støtter Ukraina med våpen. Det hadde vært interessant å vite om rødt hadde vært mot det også i 1940-45?

Alle ukrainere som kommer til Nasjonalt Ankomstsenter, og de som blir bosatt i Råde skal vite at vi ønsker å støtte dere. Innbyggerne stiller opp for de som kommer. Vi som samfunn skal støtte de med humanitære hjelp i Ukraina både privat som er gjort, også kommunen har bidratt med 100 000,- kroner. Og vi ønsker å si klart ja til at Norge skal gi våpenstøtte.