Akk ja, slik kan det skrives av en som elsker disse dyrene som påfører våre husdyr redsel og smerter, da en vet at byttedyret blir spist, enda mes det lever. Ingen god tanke å gå med for dem som mister sine kjære husdyr til disse udyrene.

Den tiden vi var uten ulv var det fredelig i skogene. Hørte ikke om at noen savnet ulven. Så få den bort igjen, da den globalt ikke er en truet art.

La våre husdyr få fred når dei er på sommerbeite.