Vi i Frp blir opprørt av å høre historier om at pårørende har blitt nektet å besøke familiemedlemmer som er utviklingshemmede. Fra tidligere i høst har vi også sett og hørt hjerteskjærende historier om eldre som har sittet isolert og alene, uten mulighet til å motta besøk.

Nå hører vi at over 2400 utviklingshemmede har blitt nektet besøk av sine kjære under pandemien.

Dette er rett og slett et overgrep mot deres rettigheter. Corona-viruset må tas på alvor, men det betyr ikke at svake grupper i samfunnet skal lide. Det er alvorlig at kommuner har tolket regelverket på den aller strengeste måte, eller omtrent funnet på sine egne regler i under pandemien, som har ført til at utviklingshemmede har fått besøksnekt og eldre uten nære pårørende må sitte helt uten besøk.

Denne uken fikk jeg besøk av TVBRA her ved stortinget. Jeg er glad for at Norges nye tv-kanal av og for utviklingshemmede selv har utfordret både regjering og stortingsrepresentanter på hva vi mener om denne umenneskelige behandlingen.

Deres stemmer må selvsagt høres i denne grove saken.

Dette er en alvorlig sak der enkeltmenneskers rettigheter har blitt overkjørt av offentlige myndigheter med potensielt store konsekvenser for disse personenes livskvalitet. Vi i Frp er rystet over den behandlingen mange har blitt utsatt for, og vi har nå bedt statsråden komme til Stortinget og redegjøre for flere elementer i denne saken.

Frp forventer at statsråden tar initiativ til å finne ut av hvor mange som er rammet av dette og hvilke kommuner som har overkjørt rettighetene til sine innbyggere på denne måten. Denne ulovlige besøksnekten har ikke minst de ulike kommunene et stort ansvar for å rydde oppi, ikke minst bør de gi en høylytt beklagelse til dem som ble rammet av dette overgrepet.

Alle har et grunnleggende behov for sosial kontakt med andre mennesker. Utviklingshemmede og eldre som ikke kommer seg ut, og som blir mer passive som følge av pandemien, risikerer å raskere få dårligere fysisk og psykisk helse. Frp vil ha en slutt på at mennesker må lide under myndighetenes koronatiltak. Når selv de som bor i sine private hjem, og alle smitteregler ble fulgt, blir nektet å få besøk, til og med av sine nærmeste pårørende så nærmer vi oss tyranniet. Slik kan det ikke fortsette!