Ungdomsekspertgruppen består av 12 ungdommer mellom 16 og 20 år fra ulike steder i Moss. De møtes en dag i uken og har utarbeidet spørreundersøkelser, gjennomført intervjuer, gjort observasjoner og undersøkt kommunens nettsider. De vil i desember legge frem hva de har funnet ut om hvordan barn og unge i Moss kan få hjelp med utfordringer i hverdagen før det blir alvorlige problemer.

– Vi ønsker å se på hvordan det kan bli bedre før det blir for vanskelig, sier Sara Amalie Løken Sivertsen (16).

Prosjekt oppvekstreform har i samarbeid med avdeling samskaping i Moss rekruttert gruppen med ungdommer som sammen skal undersøke og komme med innspill til hvordan Moss kommune kan styrke arbeidet rettet mot barn, unge og familier for å forebygge omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker.

– Vi er unge selv og vet hva som er best for oss, sier Helene Halvorsen Bjørnvik (18).

– Det er mange som sliter i dag, så det er viktig at de får rett hjelp, sier Aron Kraft (18).

Målet til ekspertgruppen er å forsøke å forstå hva det er ungdommer trenger, og sørge for at de unge blir varetatt på best mulig måte.

– Vi ønsker å gjøre en forskjell, sier Sivertsen.

– Vi bruker egne erfaringer i arbeidet vårt og håper det vil kunne hjelpe andre, sier Bjørnvik.

LES OGSÅ:

Underbemannet

Gruppen ble dannet tidligere i høst og har allerede intervjuet ungdommer og ansatte ved skoler. Et av punktene som går igjen i svarene er at ungdommene ønsker seg flere ansatte i de ulike stillingene.

– Det er lang ventetid for å få snakke med de ulike instansene, det kan være tre ukers ventetid for å få time hos helsesøster og det er for lenge, sier Iman Rahamatali Solberg Khawaja (17).

– Det er også mange som ikke vet hvordan de skal få tak i hjelpen, eller hvor de skal henvende seg, sier Sivertsen.

– Mange gir opp fordi ventetiden er for lang og opplever at de ikke får den tiden de trenger hvis de for eksempel kommer inn på BUPP, sier Bjørnvik.

Ungdommene ønsker at det skal bli lettere å finne frem til hjelpen, og mener at lærere kan bli bedre til å informere.

– Min kontaktlærer har sagt at vi bare kan snakke med han hvis det er noe, så det er veldig bra at lærerne følger opp, sier Sivertsen.

– Jeg synes at lærerne kan bli flinkere til å informere om hvor hjelpen finnes og hvor man kan henvende seg, sier Khawaja.

Mange faktorer

Unge i dag er ifølge ungdommene flinke til å snakke om psykisk helse og gode til å ta vare på hverandre. De trekker frem at de er gode til å ta vare på hverandre og har mye fokus på mobbing i skolen.

– Blant guttene så er det nok veldig viktig å være en del av gjengen, og noen ganger kan man kanskje bli sett på som svak hvis man sliter, sier Matheo Bakke Delgado (18).

– Vi snakker mye med hverandre i venninnegjengen, men noen ganger kan begreper bli brukt feil som gjør at de som sliter ikke tør å si noe, sier Sivertsen.

Ungdommene er enige i at det å bruke begreper som "angstanfall" og "deprimert" har blitt en del av dagligtalen.

– Folk kan si at de har så mye "angst" i dag, og snakke litt vel mye om diagnoser. Det er nok viktig å lære om psykisk helse slik at man forstår forskjellen på en diagnose og en dårlig dag, sier Khawaja.


Lærer av ungdommene

De ansatte i avdeling samskaping er imponerte over ungdommene som allerede har kommet frem til flere punkter over hva som kan forbedres i kommunen.

– Vi voksne blir klokere, sier Beate Anonsen.

De har også med seg en ung lærling i barne og ungdomsarbeider faget som får være med å bidra med sin kunnskap i prosjektet.

– Det er veldig spennende å få være med på dette, en god erfaring å ta med seg i videre jobb, sier Nicoline-Louise Leegard Kvennsjø (19).

Da Moss kommune i høst søkte etter unge folk som ville gjøre en innsats for andre unge, var dette noen av de som meldte seg. Ungdomsekspertgruppen består av 14 ungdommer i alderen 16-20 år fra ulike steder i Moss. Oppdraget er å finne ut hvordan andre unge kan få hjelp med små og større utfordringer i hverdagen før de vokser seg til store og alvorlige problemer.

– Helt konkret skal de finne ut hva hva unge mossinger vet og kan om hvilke helse- og omsorgstilbud som finnes i Moss. Til syvende og sist skal de komme med innspill til hva ungdommer trenger når livet blir litt eller skikkelig vanskelig, sier Anonsen.

Nå trenger de din hjelp:

Spørreundersøkelse om kjennskap til helse- og omsorgstilbud til ungdom i Moss