Mange nye ideer og konsepter kommer og går, men fra første stund vi hørte om Generasjon M ble vi nærmest bergtatt. For et vinn-vinn konsept på så mange området, både for våre kjære ungdommer og våre aller eldste!

Hva er så Generasjon M? Ungdommer fra 14–20 år blir tilbudt en deltidsjobb på kveldstid eller helger med å besøke og ha aktiviteter for eldre på sykehjem, omsorgsboliger eller ute i hjemmene. På den måten skapes Generasjonsmøter. Aktivitet og menneskemøter for ensomme og passive eldre som ikke lenger orker å ta tak i dette selv. Og unge som får livsviktige erfaringer med seg. Nå skal de gå i gang på tre sykehjem og omsorgssentrene i Rygge og Moss. Og trenger motiverte ungdommer til å søke!


Det er ikke lett for ungdommer i dag å få deltidsjobb i ung alder. Alle de ungdommene i denne alderen som vi har snakket med, lyser opp når vi nevner muligheten for en slik deltidsjobb. Med dette konseptet får de mulighet til tidlig arbeidstrening og mestringsfølelse. Mulighet til å oppleve det å selv tjene noen kroner av egen innsats. Istedenfor å bli eventuelt gitt penger eller tilbudt mer underholdning de skal konsumere. Med dette kan de få innblikk og kanskje mersmak i en sektor som roper på unge som vil satse i eldreomsorgen. Det kan være teorislitne ungdommer som etter årevis på skolebenken «våkner» til liv når de får jobbe med mennesker.

Statistikken over unge som sliter med psykisk helse øker bekymringsfullt. I Rygge og Moss kommune er det henholdsvis 15 % og 14 % av ungdommer som melder om nettopp dette (Ungdata). Det skulle ikke forundre oss at jevnlige møter med eldre som har levd et langt liv kan bringe inn noe verdifullt positivt i så måte. Hvor man kan lytte til andre som har overlevd både kjærlighetssorger, krigen og livets opp- og nedturer. Og glemme «likes» på Insta eller «streaks» på Snap noen timer i uka. Og sette livet i et større perspektiv.

Bare kjenne på den gode roen som ofte eldre mennesker omgir seg med. Ikke noe tidsstress, prestasjon eller noe mas om kulhet. Et frirom til å bare være til. Vi unner ungdommer å oppleve det! Vi sier ikke at i alle møter med eldre så opplever alle de unge dette. Sjansen er stor for at de kan møte eldre med demens, med utfordringer i å uttrykke seg og ha et vanlig samspill. Men vi tror sjansen er stor for at de unge kan senke skuldrene og bare få være. Og oppleve at alt ikke må være så perfekt.

Samtidig som de unge kan få kjenne gleden av å gi. Ja, for det er jo tross alt en deltidsjobb. Så ungdommene skal gjøre en real innsats for at den eldre kan få oppleve noen gode øyeblikk den dagen. Ved f.eks. sykehjemmene kan det på hverdagene være en del aktiviteter, men i helgene mer stillestående. Mange eldre bor lengre og lengre hjemme. Mange alene. Mange ensomme. Det er et faktum at mange ikke har slektninger som bor i nærheten. Og mange slektninger lever hektiske liv. Vennene deres har kanskje gått bort før dem.

Ungdommer vi har snakket med synes det er en barriere å bare oppsøke de eldre sånn uten videre. At de er sendt ut på et oppdrag er en motivasjon til å overstige noen terskler. Her kan de unge ta de eldre med ut på en sykkeltur i egne tilpassede sittevogner. Kjenne, sanse, lukte og få vind i håret. Eller arrangere bowling på institusjonsgulvet, ta en svingom med de eller ta et parti sjakk. Ha tid til å lytte og samtale. Eller vise de eldre litt innen teknologi som de unge mestrer så godt.

Generasjon M rekrutterer, lærer opp og følger opp de unge. De samme ungdommene kommer tilbake regelmessig til de samme eldre for å ha kontinuitet. Gen. M ble startet av to elever fra VGS i 2011 innen sosial entreprenørskap. Konseptet har vokst sin vei videre siden den gang og lever i beste velgående. 23 sykehjem i Oslo og Akershus benytter seg nå av Generasjon M og 90 ungdommer har per i dag deltidsjobben sin her.

Et eventuelt overskudd av driften går inn i virksomheten igjen, da dette er et ideelt selskap. Takket være Sparebankstiftelsen har man nå midler for å drifte dette i ett år her i Rygge og Moss med full dekning. Så er målet at resultatene viser seg å være så gode, både for de unge og de eldre, at nye Moss kommune vil ta stafettpinnen videre med finansieringen.

M’en i Genereasjon M står for møteplass, slik det finnes i trafikken. Nå håper vi det blir skapt mange slike gode møteplasser på tvers av generasjonene i Rygge og Moss. Og at mange ungdommer nå søker jobb!